Aktivitetscenter

DE SMÅ STEN ved Stenbjerghuset

Aktivitetstilbud efter § 104

Målgruppe
Voksne med Autisme, udviklingsforstyrrelser og ADHD

Profil
Aktivitetstilbuddet De Små Sten ligger midt i Ikast by, og er derfor tæt på gågaden med gode indkøbs muligheder. Vi er ligeledes tæt på dejlig natur.

I vores lyse kælderlokale har vi et stort rum, som er inddelt i tre små afdelinger.

  • En hyggeafdeling, med lænestole og små sofaborde.
  • En arbejdsafdeling, med 4 særskilte arbejdsborde, så man kan få ro og fordybe sig i det der lige fanger én.
  • En fællesafdeling, med et fælles langbord hvor der arbejdes kreativt med diverse aktiviteter, som gradueres efter den enkelte bruger.

Herudover har vi

  • Et fysrum indeholdende briks og sanse lys.
  • To sanserum
    • et med kuglebad og stjernehimmel, hvor man kan lytter til afslappet musik
    • et med vandseng/musik hvor man i madrassen kan mærke varme og rytmen i musikken samt er der i rummet et ’boblelys’ til afslapning, sammen med musikken og varmen.

Udover at anvende vore indendørsaktiviteter, indgår brugerne i de praktiske udendørs opgaver der er forbundet med aktivitetscentret.

  • Vi kører eksempelvis på genbrugspladsen samt har noget udendørs oprydning og rengøring.

Der bliver i tilbuddet arbejdet ud fra anerkendende tilgang, hvor selv og medbestemmelse er i fokus pædagogik.

Aktivitetscentret er åbent om formiddagen i 4 hverdage, fra kl. 8.30 – 11.30. Torsdag er der lukket.

Pladsantal
2017 er der indskrevet 5 brugere. Antallet af pladser justeres afhængigt af behovet.

Personalesammensætning
Personalet består af en ergoterapeut, samt en social- og sundhedsassistent med pædagogisk baggrund.

Aktiviteter
Der laves aktiviteter/undervisningsforløb i det kreative værksted. Her arbejdes med årets gang, så brugerne følger forår, sommer, efterår og vinter. Der bliver hver uge lavet et ugeskema, så brugerne har en tydelig og genkendelig struktur. Struktur kan være med til, at give brugerne oplever en øget tryghed, og dermed ro i hverdagen.

Mandag:   Sjov og motion
Tirsdag:    Kreativ og morskab
Onsdag:    Ture ud af huset
Torsdag:   Lukket
Fredag:     Forfaldende arbejde

Brugerne af aktivitetscentret har behov for tryghed, overskuelighed og genkendelighed, hvorfor det at tage individuelle hensyn, er centralt i vores arbejde.

At give brugerne livskvalitet gennem en meningsfyldt hverdag, er helt essentielt i tilbuddet. Vi lægger stor vægt på at udvikle og vedligeholde brugernes sociale, psykiske og fysiske kompetencer dette i et nært samarbejde med brugeren.

Lovgrundlag og visitation
Tilbuddet gives efter servicelovens § 104.

Visitationen foregår i samarbejde med den pågældendes sagsbehandler.