Visitations procedure

Vores visitations procedure er som følger:

  • Kommunen henvender sig vedr. en eventuel ny beboer, indenfor målgruppen
  • Vi beder kommunen om at sende os noget skrifteligt materiale, beskrivende den pågældende borger
  • Materialet gennemlæses af lederen samt teamleder, og drøftes på et teamledermøde
  • Stenbjerghuset sender div. ‘betingelser’ retur til kommunen
  • Hvis der er enighed mellem kommune og Stenbjerghuset, afholdes der en samtale med borgeren på dennes nuværende adresse
  • Vi vurdere efterfølgende, om borgeren ‘passer ind’ i den nuværende beboergruppe
  • Hvis ja, inviteres beboeren på et ‘forbesøg’ på Stenbjerghuset
  • Vi beder borgeren og evt. de pårørende overveje, hvorvidt de mener, at Stenbjerghuset er det rigtige valg
  • Vi modtager en tilbagemelding
  • Hvis borgeren ønsker at flytte ind på Stenbjerghuset, aftales der en indflytningsdato