Udviklingsplaner

Udviklingsplanen er dagligdagens arbejdsredskab, med fokuspunkter som beboerne arbejder med. Disse punkter er udarbejdet af beboeren og personalet i fællesskab. Dette i henhold til den af kommunen udarbejdede Handleplan jf. Serviceloven §141.
Udviklingsplanens fokuspunkter bruges aktivt med henblik på at skabe udvikling, dette blandt andet gennem beboerens motivation for at nå de opsatte mål, og efterfølgende at definere og opsætte nye mål.
Bagerst i udviklingsplanen er der en oversigt over tidligere fokuspunkter – hvornår disse er defineret, iværksat og opnået.

  • Udviklingsplanen bliver gennemgået på personalemødet minimum hver 3. måned.
  • Udviklingsplanen skal altid være opdateret, så denne til enhver tid kan sendes til kommunen, hvis dette ønskes.
  • Udviklingsplanen vil blive udsendt iflg. handlekommunens retningslinjer.