Samarbejde

  • På Stenbjerghuset er vi meget interesseret i at have et godt og konstruktivt samarbejde med beboernes pårørende.
  • Pårørende er de personer, der har en nær relation til beboeren. Eksempelvis forældre, søskende, bedsteforældre etc.
  • Pårørende kan ligeledes være en person, der ikke er i familie med beboeren, men hvor der er et nært forhold.
  • Beboeren er selv med til at definerer, hvem der for ham/hende er pårørende.
  • Hvis der gives samtykke fra beboeren, bliver de pårørende inviteret med til det årlige samarbejdsmøde mellem beboer og dennes sagsbehandler, hvor den af os, udarbejdede statusbeskrivelse bliver gennemgået.
  • Hvis der er tale om, at den pårørende ønsker mere konkrete og specifikke oplysninger, skal beboeren være orienteret omkring dette og give sin tilladelse.
  • Personalet ønsker i enhver situation, at møde de pårørende med åbenhed og respekt, så de kan føle sig hørt. Herudover er samarbejdet vigtigt, idet de pårørende er i besiddelse af viden, hvilket personalet vil kunne profitere af at blive orienteret om.
  • Vi vægter relationen mellem beboer og pårørende højt. Derfor står personalet til rådighed med hjælp og støtte, hvis der er brug for dette, i fht. at minimere de barriere der evt. måtte være, for at beboer og pårørende kan fastholde, eller udbygge kontakten.
  • Der afholdes fællesarrangementer på Stenbjerghuset. Se under fanen ’Fællesarrangementer’ under Aktiviteter

Personlige kontakt og omsorg er et vigtigt element i samværet med en beboer, der har en nedsat, at hjælpe beboerne individuelt – det vil sige, at der tages udgangspunkt i hver enkelt beboers unikke situation.

Find os her

Skolegade 12 / Bygtoften 10
7430 Ikast
Tlf.: 96 60 60 17