Metoder og tilgange

Det faglige fundament
Vores pædagogiske fundament er Kognitiv, Ressourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik (KRAP), med respekt for den enkelte borgers integritet.

Hensigten med KRAP er at støtte institutionens medarbejderne i at bibringe beboerne, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende focus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Af teorier der anvendes kan nævnes

Individuel hensynstagen

Anerkendende pædagogik
Hvor der arbejdes med at indgå i anerkendende relationer, hvor der bl.a. er fokus på begreber som Forståelse og indlevelse – Åbenhed – Selvrefleksion og afgrænsning. At vi, for at kunne være anerkendende, for en stund, kan sætte os i den andens sted. Vi skal kunne opleve den måde vi taler sammen på og er sammen på, skal altså rumme vores indbyrdes forskelligheder – at vi kan have to forskellige udgangspunkter og opfattelser.

Aktivitetsskemaer 
Skemaer der bruges i fht. at strukturere en hverdag. Skemaerne har effekt i forhold til støtte af kommunikation og selvstændighed

Strukturpædagogisk tilgang
Struktur drejer sig om, at rammerne er tilrettelagt på en velgennemtænkt måde. Det betyder blandt andet, at der er etableret et sæt af tilbagevendende hændelser i dagligdagen, som er præget af en vis grad af rutiner og stabilitet, som kan give mulighed for ro. Roen er nødvendig for, at beboerne kan bruge tiden på at være beboer og på at udvikle sig.

En struktur skal tilpasses den enkelte, således at den får en hensigtsmæssig karakter med henblik på, at beboerne skal kunne videreudvikle sine kompetencer ud fra det udviklingstrin, hvor det er nået til.

Sundhed og motion
Sanseintegration træning i egne sanserum, med kuglebad, vandseng og fys. briks til massage, udstrækning etc. Kognitiv træning, psykomotorisk fysioterapi, træning i motionscenter, svømmehal eller i naturen.

De metoder og teorier der anvendes, handler om, at etablere og stille rammer til rådighed for den enkelte samt sørge for, at rammerne ikke er unødigt indsnævres.