Vores målgruppe

Stenbjerghuset drives efter § 108 og § 107 i serviceloven.

  • 108: et almindeligt længerevarende botilbud til voksne
  • 107: et midlertidigt botilbud til voksne
  • 104: aktivitets- og samværstilbud

Stenbjerghusets målgruppe er:
Borgere med autismespektrumforstyrrelser/ opmærksomhedsforstyrrelser i kombination med udviklingshæmning eller kognitiv funktionsnedsættelse, der er sammenlignelig med udviklingshæmning. Dertil kan forekomme følgetilstande

Fælles for beboerne er, at de alle har brug for at bo og føle sig hjemme et sted, hvor der er mulighed for at få hjælp og støtte til at klare dagligdagens udfordringer – dette  på alle tidspunkter af døgnet.

  • Man kan ikke bo på Stenbjerghuset, hvis man har et aktivt misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer.
  • Man kan ikke bo på Stenbjerghuset, hvis man har en voldelig udad reagerende adfærd.
  • Borgeren skal vurderes til at kunne indgå i resten af beboergruppen i Stenbjerghuset