Vores målgruppe

Stenbjerghuset drives efter § 108 og § 107 i serviceloven.

  • 108: et almindeligt længerevarende botilbud til voksne
  • 107: et midlertidigt botilbud til voksne
  • 104: aktivitets- og samværstilbud

Stenbjerghuset henvender sig til borgere der primært har autisme spektrum forstyrrelser eller ADHD / ADD. Borgerne kan have tillægsdiagnoser med for eksempel personligheds-, kommunikations- og adfærdsforstyrrelser. Her kan bl.a. nævnes angst, selvskadende adfærd, tvangstanker / handlinger, OCD lignende træk samt tidlig skadet.

Fælles for beboerne er, at de alle har brug for at bo og føle sig hjemme et sted, hvor der er mulighed for at få hjælp og støtte til at klare dagligdagens udfordringer – dette  på alle tidspunkter af døgnet.

  • Man kan ikke bo på Stenbjerghuset, hvis man har et aktivt misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer.
  • Man kan ikke bo på Stenbjerghuset, hvis man har en voldelig udad reagerende adfærd.
  • Borgeren skal vurderes til at kunne indgå i resten af beboergruppen i Stenbjerghuset
  • Autisme
  • ADHD
  • Visitations procedure

Find os her

Skolegade 12 / Bygtoften 10
7430 Ikast
Tlf.: 96 60 60 17