Dagligdagen på Stenbjerghuset

Dagligdagen

Idet vore beboeres funktions niveau, støttebehov, adfærd etc. er meget forskelligt, har hver enkelt beboer en individuelt tilrettelagt hverdag.

Der er beboere der hver morgen, efter morgenmaden, tager på arbejde, i job-praktik, i eksternt beskæftigelsestilbud, i skoletilbud mm. Andre af vore beboere, er visiteret til vores eget aktivitetstilbud (læs om dette under Visiterede til §104).
Beboere kan have en ‘hjemmedag’. Det vil sige, at de har én dag, hvor de blandt andet kan foretage indkøb, vasker tøj, rengøring, madlavning, lægebesøg etc.
Herudover har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i fritiden.

Måltider

Hver morgen starter beboerne deres dag med morgenmad, som de indtager i vores fælleskøkken. Beboerne står op og spiser ofte morgenmad på forskellige tidspunkter, da de skal møde i arbejde, praktik eller aktivitetstilbud på forskellige tidspunkter.

Frokosten spiser de beboere der er hjemme sammen. Der er hver dag (med undtagelse af weekenden) beboere der har ’hjemmedag’, og som denne dag hjælper med at tilberede både frokost og aftensmad.

Når beboerne på Bygtoften spiser aftensmad, inddeles de i to grupper. Den ene gruppe spiser i køkkenet, den anden i fællesstuen. Dette oplever vi som en god måde at opdele beboerne på, da alle herved har mulighed for at ’få ordet’ og at personalet herved kan få hjælpe, støtte og motivere beboerne til at få nogle samtaler i gang.

Vi har et ønske om at fremstå som et tilbud der har fokus på sund kost og motion, som skal være tilpasset den enkelte beboers individuelle behov.
Nogle beboere har brug for at tabe sig, andre har behov for vægtøgning. Derfor tilrettelægger vi kosten, så der tages hensyn til de individuelle behov.