Bo-støtte

Man skal visiteres til at modtage bo-støtte, og skal derfor kontakte kommunen.

Udover, at være et bo-sted, tilbyder Stenbjerghuset ligeledes Bo-støtte. Dette i henhold til Servicelovens § 85, som har følgende ordlyd:

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vi har aktuelt et bostøtteteam, som pt. yder bo-støtte til fire beboer inden for Stenbjerghusets generelle målgruppe.
Bo-støtten kan tilrettelægges individuelt – herunder både dag og aften.

Akut-telefon

Udover at tilbyde bo-støtte, tilbyder Stenbjerghuset ligeledes en løsning med ‘akut-telefon’ – dette i døgnets 24 timer – alle ugen hverdage, weekender og helligdage.

Personalet

Personalet i bostøtte-teamet, består af ansatte ved Stenbjerghuset, hvorfor der her er en høj faglighed og viden omkring nedenstående beskrevne målgruppe.
(Det fremgår under fanen ‘Personale’, hvem der indgår i bostøtte-teamet)

Målgruppe

  • Borgere i alderen fra 18 år
  • Borgere der primært har autisme spektrum forstyrrelser (samt evt. tillægsdiagnoser, som for eksempel personligheds-, kommunikations- og adfærdsforstyrrelser, som angst, selvskadende adfærd, tvangstanker / handlinger, OCD lignende træk samt tidlig skadet)
  • Borgere med ADHD / ADD
  • Borgere der IKKE er i målgruppen er blandt andet
  • Borgere med misbrug af alkohol eller eurofiserende stoffer
  • Borgere der har en udadrettet og voldelig adfærd

Find os her

Skolegade 12 / Bygtoften 10
7430 Ikast
Tlf.: 96 60 60 17