Antal pladser hos Stenbjerghuset

Antal pladser

Der er på Stenbjerghuset 12 døgnpladser fordelt som følger.

8 almindeligt længerevarende pladser til voksne – jf. Servicelovens § 108
Pladserne er fordelt med 4 pladser på afdelingen, Bygtoften og 4 på afdelingen, Skolegade

4 midlertidigt botilbud til voksne – jf. Servicelovens § 107
Pladserne er alle på afdelingen, Bygtoften

Herudover har Stenbjerghuset 6 aktivitets- og samværs pladser – jf. Servicelovens § 104

Antal ledige pladser

Der er primo august 2022:
– 1 ledige plads jf. Servicelovens § 107 / 108
– ledige aktivitets- og samværs pladser – jf. Servicelovens § 104