Aktiviteter

Motion/tilbud – uden for Stenbjerghuset

Stenbjerghuset har en opmærksomhed på beboerneds sundhed og motion. Blandt andet derfor, har beboere mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter udenfor huset – i byen. Beboerne kan deltage alene eller sammen med personalet.
Aktiviteterne, er for den enkelte både strukturerede (de foregår hver uge, på samme dag, på samme tidspunkt) og meningsfulde.
Beboerne deltager ud fra deres individuelle behov, ønsker og funktionsniveau.

Aktivitet giver øget fysisk og psykisk velvære samt social samvær med andre. Men vi forsøger ligeledes, via aktiviteterne, at fremme beboernes muligheder for selv at vælge og give dem mulighed til at klare sig selvstændigt.
Endvidere kan aktiviteterne medvirke til, at øge beboernes mulighed for inklusion i lokalmiljøet.

Aktiviteterne kan være

  • Ridning
  • Håndbold
  • Fitness i Loop fitness center
  • Gå-ture

Nedenstående 4 aktiviteter foregår i Handicapidrætsklubben Skjold regi

  • Bowling
  • Hockey og Floorball
  • Svømning
  • Atletik

Sociale fællesture

På Stenbjerghuset, holder vi meget af at tage på fællesture i vores egen bus. På disse ture styrkes det sociale fællesskab. Vi tager blandt andet til Legoland, på picnic/skovtur, en tur til havet, på ’vandretur’ eller hvad der kan være af ønsker fra beboerne. Vi kan også finde på at tage en tur i biografen eller på by-/shoppe tur, i en anden by end Ikast.

På Stenbjerghuset har vi også årlige fællesture, både i weekender og ferier.

  • Vi har blandt andet en årlig koloni, med 3 overnatninger. Kolonien ligger som oftest i efteråret.
  • Herudover har vi, i sommerferien, en tur med 2-3 overnatninger.

Ved at vi, på turene, fastholde en struktur, og at beboerne er inddraget i hvilke aktiviteter turene skal indeholde, kan de ovenstående ’arrangementer’, bl.a. være med til at øge beboernes livskvalitet.