ADHD / ADD

”Der er mange mennesker, der i forskellig grad oplever vanskeligheder i forhold til eksempelvis koncentration, opmærksomhed og kommunikation. Som følge heraf har et stigende antal personer behov for støtte til at håndtere deres tilværelse og få et meningsfuldt liv. Det er nødvendigt, at udfordringerne mødes med målrettede og effektive indsatser, ellers kan det få store konsekvenser både for den enkelte, for familien og for det omgivende samfund, som den enkelte er og skal være en del af.

Mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder og deres familier er en sårbar gruppe, som kræver en koordineret målrettet indsats. Det kræver mange ressourcer, og det er derfor afgørende, at der i kommunerne er solid viden om, hvilke indsatser der virker, hvorfor de virker, og hvordan de virker. Desværre er viden om effektive indsatser begrænset og til tider svært tilgængelig. For kommunerne kan det derfor være svært at prioritere de rette indsatser til borgere med ADHD. (…)

Betegnelsen ADHD dækker forskellige grader af funktionelle vanskeligheder relateret til opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Vanskelighederne skal ses i samspil med risikofaktorer og beskyttende faktorer hos den enkelte, i det nære miljø og i de sociale kontekster, hvor personen færdes. Vanskelighederne kan ændre karakter og sværhedsgrad afhængigt af livsforhold og de konkrete situationer, man befinder sig i. Det er ikke alle, som oplever vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, der opfylder kriterierne for diagnosen ADHD, men behovet for støtte kan alligevel være stort. I et socialt perspektiv er selve diagnosen ADHD ikke det primære udgangspunkt. Det afgørende er at opnå et nuanceret og helhedsorienteret billede af den enkelte persons udfordringer og støttebehov samt de faktorer, der har indflydelse herpå.”

(kilde: Socialstyrelsens vidensnotat Mennesker med ADHD)