Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor den enkelte borger er afhængig af det miljø og de relationer til familie, venner og andre som pågældende omgives af. En tilgang, hvor mennesker har behov for at blive oplevet og behandlet på en menneskeværdig måde, hvorfor vi anvender en anerkendende tilgang med respekt for den enkelte borgers integritet. Der arbejdes ud fra en gensidig værdighed og respekt mennesker imellem, hvilket stiller krav til kendskab og forståelse for de følelser og holdninger, der er oplevelsesgrundlag hos de mennesker, man omgås.

Find os her

Skolegade 12 / Bygtoften 10
7430 Ikast
Tlf.: 96 60 60 17